2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özeti

Karar Tarihi: 07 Şubat 2022 10:00
Dosya Adı İşlem
ubat-mko.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 ŞUBAT AYI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA, Ahmet YAMAN, Hicret KARAMAN KAYMAK,Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS, İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un iştiraki ile 07.02.2022 Pazartesi günü saat: 18:00’ de toplandı.

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. maddesinde yazılı olan Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) tüzük değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  2.  Gündemin 2. maddesinde yazılı olan   5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesince 2021 Mali yılı denetim komisyonu çalışmaları kapsamında denetim komisyonu emrinde görevlendirilen kişilerin 11 gün süre ile günlük ücretlerinin 100,00-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu ya da gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 07.02.2022

 

 

 

                                                                                   Av.Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

 

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.