2022 Yılı Nisan ayı 2. Birleşim Meclis Karar Özeti

Karar Tarihi: 07 Nisan 2022 10:24
Dosya Adı İşlem
nisan-2-birlesim-mko.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 NİSAN AYI 2. BİRLEŞİM

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkan V. Belediye Başkan V. Mehmet YÜCEL Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Orhan AKBOĞA,  Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Hicret KARAMAN KAYMAK, Recep GÜLEÇ, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU ve İsmail BOZYİĞİT’ in iştiraki ile 07.04.2022 Perşembe günü saat: 18.00’ de toplandı.

 

 

Gündem Maddesinin müzakeresine geçildi.

  1. Gündemde incelenmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, komisyon raporunda belirlenen rakamların aynen kabulüne, içme suyu ve su kullanım (jeotermal) ücretleri kısmının 01 Mayıs 2022 tarihi itibariyle, diğer kalemlerin 11 Nisan 2022 tarihi itibaren uygulanmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince , H.İbrahim KAZCIOĞLU ve İsmail BOZYİĞİT' in ret oyları ile kabul ve onayına oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu ya da gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı.

                                                                                Mehmet YÜCEL

                                                                             Belediye Başkanı V.

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.