2022 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özeti

Karar Tarihi: 07 Mart 2022 10:00
Dosya Adı İşlem
mart-mko.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 MART AYI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL,Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL, İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un iştiraki ile 07.03.2022 Pazartesi günü saat: 18:15’ de toplandı.

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih  Mahallesi 11 ada 20 parsel 1. kat, 2. kat, 3 kat, 4 kat, 11 ada 22 parsel 1. kat, 2. kat , 3. - 4. kat, Kasaplar Çarşısı 11 ada 23 parsel, 11 ada 22 parsel, Belediye İş Hanı 11 ada 15 parselde bulunan  Z-38, Z-39 nolu taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince satılmasına, bedel takdiri ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
  2.  Gündemin 2. maddesinde yazılı olan Belediye olarak Türkiye Belediyeler Birliği, Zafer Kalkınma Ajansı, Tübitak, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Bakanlıklar, Avrupa Birliği, Unesco, Birleşmiş Milletler, Büyük Elçilikler vb., Ulusal ve Uluslararası projeleri takip etmeye ve buna benzer kurumlar tarafından açılan proje çağrılarına başvuru yapmaya, bu çağrılara ortak olmaya, süreçleri takip etmeye, projelerle ilgili belgeleri imzalamaya ve bütçe süreçlerini yürütmeye Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER' e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
  3. Gündemin 3. maddesinde yazılı olan Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımıza ait jeotermal, su, emlak vergisi, kira, arazi vergisi, ÇTV, imar para cezası, idari para cezası, diğer alacakların tahsil ve takibine yönelik Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER' e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
  4. Gündemin 4. maddesinde yazılı olan İlçemiz Muradınlar Mahallesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının yer aldığı yerleşim alanında bulunan sokaklara Hanımeli 1. sokak, Hanımeli 2. sokak, Hanımeli 3. sokak, Hanımeli 4. sokak, Hanımeli 5. sokak ve Hanımeli 6. sokak olarak isim belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu ya da gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 07.03.2022

 

 

 

                                                                                   Av.Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.