Zafer Ajansı Projemiz

SİMAV BELEDİYESİ

KADIN SIĞINMA EVİ PROJESİ

“SİMAV BELEDİYESİNE SIĞININ”

 

Projenin Genel Amacı ;

Projenin genel amacı; Kütahya ili Simav ilçesinde şiddete maruz kalmış ya da risk altındaki kadınlara ve çocuklarına tesis edilecek bir kadın sığınma evi ile kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonunu sağlayarak TR33 Bölgesi’nin sürdürülebilir ve dengeli sosyal kalkınması ile toplumsal gelişimine katkı sağlanmasıdır.

Kütahya İlinde dezavantajlı grupların sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması amacının gerçekleştirilmesine ilişkin doğrulanabilir başarı göstergesi Kütahya İli sosyal altyapı yatırımları 2011’e oranla 2015’te %5 artırılmasıdır. Bu kapsamda doğrulama kaynağı olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 İl Durum Raporu 2015 verileri kullanılacaktır. Bu bilgilere ulaşılması için projenin benzer projelere örnek olması ve yatırımların önünde engel olacak herhangi bir makro ekonomik kriz durumu oluşmaması varsayımları dikkate alınmıştır.

 

Projenin Özel Amacı ;

Projenin özel amacı tecavüz, şiddet, aceze vb. travmalar nedeniyle hayati tehlikesi olan ve sığınacak bir yeri olmayan kadınlara ve çocuklarına güvenli bir ortam sağlayarak bu kadınları travmalarını atlatıncaya kadar ekonomik, sosyal ve psikolojik açılardan destekleyerek topluma kazandırılmalarına  yardımcı olmaktır. Bu kapsamda amacın gerçekleştirilmesine ilişkin doğrulanabilir başarı göstergesi 30 yatak kapasiteli kadın ve çocuklarına yönelik olarak Kadın Sığınma Evi kurulumunun gerçekleştirilmesidir. Bu başarı göstergesinin doğrulama kaynağı olarak Simav Kadın Sığınma Evinin kendisi gösterilebilir

 

Beklenen Sonuçlar

- Kütahya ili Simav ilçesinde şiddete maruz kalmış ya da risk altındaki kadınlara ve çocuklarına sığınma hizmeti sağlamak.

- Şiddete maruz kalmış ya da risk altındaki kadınların ve çocukların topluma kazandırılmaları sağlamak.

- Simav Belediyesi önemli bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddet ve kadın mağduriyeti konularına yönelik hizmet kapasitesini geliştirmek.